CE маркування

CE сертифікат

Наша компанія надає послуги з отримання РЄ маркування для українських виробників. Працюємо оперативно. Виконання замовлення орієнтовно 1 місяць. Вартість робіт залежить від конкретної директиви і модуля оцінки відповідності.

Дзвоніть нам +380 44 222 84 08 або +380 67 997 08 49

Що таке СЕ маркування?

Джерело:  Технічна допомога українській інфраструктурі якості EuropeAid/126112/C/SER/UA/8

Маркування СЕ

Продукція, що відповідає усім положенням застосовних директив, що передбачають маркування СЕ, повинна мати це маркування. Отже, маркування СЕ, зокрема, означає, що продукт відповідає всім суттєвим вимогам застосовних директив, та що продукція пройшла процедуру оцінки відповідності, передбачену у директивах.

Маркування CE - одна з умов вільного руху продукції на Європейському ринку.

Право наносити CE знак (CE Mark) є результатом оцінки відповідності директивам Європейського Союзу та гармонізованим стандартам EN.

СЕ маркування (знак СЕ, CE Mark), є необхідним до виконання для продукції, що підпадає під Директиви Нового і Горбального підходів Європейського Союзу.

Маркування CE є обов'язковим і повинно бути нанесено перш ніж продукт,  буде розміщений на ринку і введений в експлуатацію, за винятком випадків, коли спеціальне законодавство передбачає інший порядок.

Якщо продукція підпадає під кілька законодавчих актів, кожен з яких передбачає нанесення маркування CE, маркування повинно показувати, що ця продукція відповідає вимогам всіх цих положень.

Важливо, що Україна є учасником  угоди (AСCA), тобто не охоплюють усього відповідного європейського законодавства.

Зобов'язання по нанесенню маркування СЕ поширюється на всю продукцію, яка підпадає під дію відповідного законодавства (тобто директив), які передбачають її застосування, призначену для ринку Співтовариства та  ринку країни, що має відповідну угоду з Союзом (наприклад, країни Європейської Економічної зони, країни, що мають митні угоди, і т.п.).

Виробник повинен бути зареєстрований в Євросоюзі або за його межами.

Особа, яка несе остаточну відповідальність за відповідність продукту вимогам Директиви за нанесення маркування СЕ має бути резидентом країни-члена ЄС. Виробник може призначати уповноваженого представника, зареєстрованого в Співтоваристві, що представляє його інтереси. Особа, відповідальна за розміщення продукту на ринку, у виняткових випадках, може бути особою, яка прийняла на себе відповідальність виробника

Приклади

 1. Directive 2009/4/EC Safety of toys
 2. Directive 92/42/EEC Hot-water boilers
 3. Regulation (EU) No 305/2011 Construction Products (CPR) (ex-Directive 89/106/EEC Construction products (CPD Directive)
 4. Directive 93/42/EEC Medical devices (Directive MDD)
 5. Directive 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres. Applicable from 20 April 2016. (ex-Directive 94/9/EC ATEX)
 6. Directive 89/686/EEC Personal protective equipment (Directive PPE)
 7. Directive 2006/42/EC Machinery (Directive MD)
 8. Directive 2014/33/EU Lifts and safety components for lifts. Applicable from 20 April 2016. (ex-Directive 95/16/EC Lifts)
 9. Directive 2014/68/EU Pressure equipment. Applicable from 19 July 2016. (ex- 97/23/EC PED Directive)
 10. Directive 2014/30/EU Electromagnetic compatibility. Applicable from 20 April 2016. (ex-2004/108/EC Directive EMC)
 11. Directive 2014/35/EU Electrical equipment designed for use within certain voltage limits. Applicable from 20 April 2016. (ex-2006/95/EC Low voltage (Directive LVD).
 12. Directive 2014/29/EU Simple pressure vessels (SPVD). Applicable from 20 April 2016 (ex-2009/105/EC SPVD Directive)
 13. Directive 2009/142/EC Appliances burning gaseous fuels (GAD Directive)
 14. Directive 2014/53/EU Radio equipment. Applicable as of 13 June 2016. (ex-1999/5/EC R&TTE Directive).